...

Survival w mieście, czyli jak przeżyć wojnę – ciąg dalszy

Pewna grupa ludzi teoretycznie jest lepiej przygotowana od innych na armagedon, jakim jest wojna. Mowa o preppersach. Posiadają zapasy żywności na kilka miesięcy, awaryjne schronienie, plecaki ucieczkowe, broń palną i amunicję. Jednym słowem, są dobrze przygotowani. Na pewno? Czy ich wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądał ów armagedon, nie są często kreowane przez firmy sprzedające […]

Survival w mieście – jak przetrwać wojnę

Do niedawna żyliśmy w dość spokojnych czasach, wydawało się, że wojna już nigdy nie zawita do Europy. Że wojna na naszym kontynencie, to tylko zamierzchła przeszłość, historia. Gdzieś, kiedyś, dawno temu, ale nas to nie może dotknąć. Nie w XXI wieku, nie w cywilizowanej, bezpiecznej Europie. Może gdzieś w Afryce, ale na pewno nie u […]

Techniki walki wręcz polskich komandosów

O czym przeczytasz w tym artykule? O tym, czym są systemy combat. Jaki system walki wręcz stosowali polscy komandosi w czasie II Wojny Światowej. Poznasz 7 książek o fundamentalnym znaczeniu dla  systemów combat!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.