...

Gaz pieprzowy w samoobronie — skuteczność czy iluzja?

gaz pieprzowy w samoobronie

Gaz pieprzowy to legalne, dozwolone przez polskie prawo, substancje drażniące stosowane w samoobronie. Najważniejszym składnikiem gazu pieprzowego jest OC — Oleoresin Capsicum. Jest to substancja pochodzenia roślinnego, która w kontakcie ze skórą lub błonami śluzowymi wywołuje ostrą rekcję zbliżoną do alergicznej. Objawami są: silne pieczenie, ograniczenie możliwości złapania oddechu i chwilowe oślepienie. Objawy te prowadzą … Czytaj dalej

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.