...
Polscy komandosi w II Wojnie Światowej. Techniki walki wręcz polskich komandosów

Techniki walki wręcz polskich komandosów

O czym przeczytasz w poniższym artykule?

 • o tym, czym są systemy combat,
 • jaki system walki wręcz stosowali polscy komandosi w czasie II Wojny Światowej,
 • poznasz 7 książek o fundamentalnym znaczeniu dla  systemów combat!

System walki wręcz combat – co to jest?

Systemy walki wręcz typu combat są bardzo często mylone z samoobroną. Wynika to przede wszystkim, z nadużywania słowa combat przez twórców i instruktorów powstających jak grzyby po deszczu szkół samoobrony. Takie zabiegi mają zadania czysto marketingowe, tj. przekonanie potencjalnych kursantów o wyjątkowości i niezwykłej skuteczności danej szkoły czy kursu.
A tak naprawdę, combat to metody skutecznej i prostej walki wręcz dla służb mundurowych, zgodnie z ich specyfiką, zadaniami jakie mają wykonywać, wyposażeniem i uzbrojeniem jakie posiadają, a nawet umundurowaniem. Fundamentalna zasada jest taka: cel żołnierza to fizyczna eliminacja przeciwnika, celem funkcjonariusza policji (lub innej służby odpowiedzialnej za ochronę porządku publicznego) jest obezwładnienie i zatrzymanie przestępcy. Mają to zrobić szybko i skutecznie, bez zbędnych ceregieli. Przede wszystkim liczy się skuteczność.
Systemy combat są częścią szkolenia żołnierzy i policjantów, więc muszą współgrać z całą resztą umiejętności jakie powinni oni posiadać. Co za tym idzie, techniki (i taktyka) systemów combat muszą być maksymalnie proste i skuteczne, a czas potrzebny do ich nauczenia jak najkrótszy. Nie ma tu miejsca na lata żmudnego treningu.
Korzenie systemów combat giną w czeluściach wieków, a pierwsze współczesne systemy ukształtowały się podczas II Wojny Światowej.

Silent killing techniki walki wręcz polskich komandosów
Silent killing – metody cichego zabijania.

Jakie techniki walki wręcz stosowali polscy komandosi w czasie II Wojny Światowej?

William E. Fairbairn i Eric A. Sykes opracowali system walki nożem zwany Fairbairn-Sykes Fighting Knife oraz specjalny nóż, tzw. sztylet F-S, dostosowany do założeń (tj. technik i taktyki) tego systemu. System walki nożem Fairbairn’a i Sykes’a był nierozerwalnie związany z systemem walki wręcz w bliskim kontakcie znanym ogólnie pod nazwą Defendu, również autorstwa obu panów, no może z lekką przewagą Fairbairn’a (nie mylić z Defendo, bo to zupełnie inna historia i pan o nazwisku Bill Underwood…). Właśnie system walki wręcz Fairbairn’a i Sykes’a był podstawą szkolenia w tym zakresie polskich komandosów i cichociemnych w czasie II Wojny Światowej. Sami zainteresowani, to znaczy komandosi i cichociemni, nazywali tę część swojego szkolenia silent killing (metody cichego zabijania ). Szkolenie to, było dodatkowo powiązane z bardzo innowacyjnym, jak na owe czasy, szkoleniem strzeleckim, którego autorami również byli Fairbairn i Sykes, ale to tak na marginesie.

Czy kariera Defendu zakończyła się wraz z II Wojną Światową?

Ależ nie! Można śmiało przyjąć, że wiele współczesnych zachodnich systemów combat bazuje właśnie na Defendu. W tym te najbardziej znane, jak na przykład izraelski system krav maga. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo Defendu jest wyjątkowo skutecznym systemem, wyrosłym dosłownie na polu walki, w realnych warunkach bojowych. Przetestowanym na sile żywej przeciwnika! Wielu współczesnych ekspertów czerpie lub czerpało całymi garściami z Defendu, m.in. Carl Cestari, Jim Grover vel Kelly McCann, Geoff Thompson, Peter Consterdine, a nawet Imi Lichtenfield, uznawany za twórcę krav maga.
A w Polsce? Jest taka anegdota, która mówi, że pierwszy dowódca JW Formoza, kmdr dypl. Józef Rembisz, organizując jednostkę w latach 70-tych, również korzystał z dorobku Fairbairn’a i Sykes’a. Podobno swoimi prywatnymi kanałami zdobył napisaną przez Fairbairn’a książkę p. t. All-in Fighting, będącą swego rodzaju podręcznikiem Defendu i wykorzystał zawartą tam wiedzę w szkoleniu powstającej jednostki.

TOP 7 książek o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju systemów combat i skutecznej samoobrony!

 • Shanghai Municipal Police Manual of Self-Defence W.E. Fairbairn – podręcznik walki wręcz dla policjantów Shanghai Municipal Police z 1915 r., pierwsza tego typu praca Fairbairn’a.
 • Defendu. The Scientific Self-Defense W.E. Faribairn – pierwsza odsłona słynnego systemu walki wręcz stworzonego przez Fairbairn’a, wydana w 1926 r.
 • Scientific Self-Defence W.E. Fairbairn – książka z 1931 r., będąca nieco zmienioną wersją wcześniejszej o kilka lat pozycji p. t. Defendu, zawiera prezentację systemu walki wręcz stworzonego przez Fairbairn’a, teraz pod inną nazwą.
 • All-in Fighting W.E. Fairbairn – jedna z najważniejszych książek combatowych (jeśli nie najważniejsza!), prezentacja militarnego systemu walki wręcz stworzonego przez Fairbairn’a w trakcie II Wojny Światowej, wydana w 1942 r., opisuje metody walki wręcz będące standardem szkolenia brytyjskich i sojuszniczych sił specjalnych w czasie II Wojny Światowej. Wersja amerykańska nosiła tytuł Get Tough!
 • Self-Defense For Women And Grirls W.E. Farirbairn – podręcznik samoobrony kierowany do kobiet, wydany w 1942 r. Wersja amerykańska została wydana pod tytułem Hands Off!
 • Nærkampf E. Frost – podręcznik walki wręcz dla żołnierzy armii duńskiej z 1946 roku, oparty na All-in Fighting.
 • Kill Or Get Killed R. Applegate – biblia combatu, zawierająca techniki walki wręcz, użycia broni palnej krótkiej i długiej, taktykę i techniki zatrzymywania osób, techniki konwojowania więźniów itd. Autor, pułkownik Rex Applegate, to wieloletni przyjaciel i współpracownik William E. Fairbairn’a. Był odpowiedzialny za szkolenie z zakresu walki wręcz w OSS ( tak się kiedyś nazywało CIA). Ikona, obok Fairbairn’a i Sykes’a, w świecie combatu.

Wymieniona wyżej literatura, mimo że wiekowa, jest esencją systemów combatowych. Kto przynajmniej nie przejrzał tych pozycji, nie może powiedzieć, że coś wie o combacie. Warto się więc zapoznać, choćby w celach czysto poznawczych. Również warto zajrzeć na bloga brudnawalka.pl, prowadzonego przez Sławomira Kasprzaka. Wiedza tam zawarta jest wręcz bezcenna. Dosłownie!

Foto: Wikimedia Commons.

4 thoughts on “Techniki walki wręcz polskich komandosów

 1. Es un gran blog sobre Combatives de la segunda guerra. Lo valoro mucho y lo entreno. Muchas gracias amigo. Saludos desde Paraguay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.