...

Reguła KISS – co to jest i jak można ją wykorzystać?

Reguła KISS

Reguła KISS została sformułowana w połowie ubiegłego wieku, w środowisku amerykańskich inżynierów wojskowych. Jest akronimem angielskich słów: Keep it simple stupid. W tłumaczeniu na język Mickiewicza i Kochanowskiego znaczy to tyle, co: Zrób to prosto idioto. Zasada Kiss bardzo szybko została zaadaptowana w wielu innych dziedzinach życia, od nauki i techniki po biznes.

Jak przygotować dobrą prezentację – krok po kroku

jak przygotować dobrą prezentację

Jak powinna wyglądać dobra prezentacja? Z jakich części powinna się składać? Jaką strukturę powinna posiadać? Jak zrobić dobrą prezentację krok po kroku? Oto są pytania! Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Wymaga tylko odpowiedniego przygotowania się i szczyptę pracy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.