...

Uśmiech a wywieranie wpływu

Wywieranie wpływu na innych ludzi to umiejętność, która może być bardzo przydatna w życiu osobistym i zawodowym. Nie chodzi tu o manipulację czy przymus, ale o to, aby skłonić innych do podjęcia działań, które są korzystne dla obu stron. Jak to zrobić? Jednym z prostych i skutecznych sposobów jest uśmiech. uśmiech to uniwersalny język, który […]

Reguła KISS – co to jest i jak można ją wykorzystać?

Reguła KISS została sformułowana w połowie ubiegłego wieku, w środowisku amerykańskich inżynierów wojskowych. Słowo KISS (ang. pocałunek), jest akronimem angielskich słów: Keep it simple stupid. W tłumaczeniu na język Mickiewicza i Kochanowskiego znaczy to tyle, co: Zrób to prosto idioto. Sednem tej reguły było i nadal jest, założenie, że wszelkiego rodzaju urządzenia projektowane dla wojska (w tym samoloty, […]

Jak przygotować dobrą prezentację – krok po kroku

Jak powinna wyglądać dobra prezentacja? Z jakich części powinna się składać? Jaką strukturę powinna posiadać? Jak zrobić dobrą prezentację krok po kroku? Oto są pytania! Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Wymaga tylko odpowiedniego przygotowania się i szczyptę pracy.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.