...

Jak postępować na miejscu wypadku drogowego?

Czy wiesz, jak postępować na miejscu wypadku drogowego? Jaka powinna być kolejność czynności, gdy jesteś świadkiem kolizji drogowej? Co należy zrobić w pierwszej kolejności, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a przede wszystkim jak najlepiej pomóc poszkodowanym?

Pozycja bezpieczna — krok po kroku

Co zrobić, jeśli mamy do czynienia z osobą nieprzytomną? Udrożnić jej drogi oddechowe. Następnie ocenić oddech. Jeśli uznamy, że poszkodowany oddycha prawidłowo, to układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy?

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), to sytuacja, gdy serce człowieka przestaje bić, a krew przestaje krążyć i dostarczać do mózgu tlen. Po 4-5 minutach od ustania pracy serca, w mózgu następują nieodwracalne zmiany. Warto więc znać podstawy udzielania pierwszej pomocy.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.