...

Uśmiech a wywieranie wpływu

Wywieranie wpływu na innych ludzi to umiejętność, która może być bardzo przydatna w życiu osobistym i zawodowym. Nie chodzi tu o manipulację czy przymus, ale o to, aby skłonić innych do podjęcia działań, które są korzystne dla obu stron. Jak to zrobić? Jednym z prostych i skutecznych sposobów jest uśmiech. uśmiech to uniwersalny język, który […]

Jak skutecznie sprzedać mieszkanie?

Jeśli chcesz sprzedać swoje mieszkanie, zadbaj o kilka ważnych kwestii. Zadbaj o prezentację mieszkania. Zrób porządek, napraw uszkodzone elementy, odśwież ściany i udekoruj wnętrze. Zrób też dobre zdjęcia mieszkania, które pokażą jego zalety i przyciągną potencjalnych kupców. Określ cenę mieszkania. Zorientuj się, ile kosztują podobne mieszkania w Twojej okolicy i ustal realistyczną cenę. Nie zawyżaj […]

Reguła KISS – co to jest i jak można ją wykorzystać?

Reguła KISS została sformułowana w połowie ubiegłego wieku, w środowisku amerykańskich inżynierów wojskowych. Słowo KISS (ang. pocałunek), jest akronimem angielskich słów: Keep it simple stupid. W tłumaczeniu na język Mickiewicza i Kochanowskiego znaczy to tyle, co: Zrób to prosto idioto. Sednem tej reguły było i nadal jest, założenie, że wszelkiego rodzaju urządzenia projektowane dla wojska (w tym samoloty, […]

Jak zwerbować szpiega, czyli werbunek w pigułce

Już Sun Tzu w swoim dziele Sztuka wojny, pisał: Mądrzy władcy i przebiegli dowódcy pokonują przeciwników i dokonują wybitnych czynów, ponieważ z wyprzedzeniem zdobywają wiedzę o wrogu. Takiej wiedzy nie uzyskuje się od zjaw ani duchów, […] zdobywa się ją wyłącznie od ludzi, ponieważ jest to wiedza o rzeczywistej sytuacji nieprzyjaciela. […] Nie ma krajów, […]

Techniki manipulacji stopa w drzwiach i drzwiami w twarz w wersji turbo

Na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: co to jest manipulacja? Czym różni się od wywierania wpływu społecznego? Jakie są podobieństwa i jakie różnice? Gdzie jest granica między manipulacją a wywieraniem wpływu? Kiedy użycie techniki stopa w drzwiach czy techniki drzwiami w twarz jest manipulacją, a kiedy wywieraniem wpływu? Manipulacja – co to jest? Manipulacja […]

Jak skutecznie wydawać polecania?

Czasami gdy wydajemy komuś polecenie, to mamy nieodparte wrażenie, że mówimy jedno, a osoba, do której się zwracamy, słyszy zupełnie coś innego. Wiedza, jak skutecznie i efektywnie wydawać polecenia, jest więc bardzo cenna. Jak więc skutecznie wydawać polecenia?

Jak asertywnie odmawiać?

Jak asertywnie odmawiać? Jak odmówić komuś tak, aby samemu nie mieć poczucia winny i jednocześnie nie zrazić do siebie osoby, której odmawiamy?

Kto pyta, nie błądzi — pytania stosowane w komunikacji interpersonalnej

Proces komunikacji interpersonalnej, w ogromnym stopniu składa się z wymiany informacji między stronami, biorącymi w nim udział. Jeśli chcemy uzyskać jakieś konkretne informacje od partnera rozmowy, zwrócić mu uwagę na określone kwestie, potrzeby czy dążenia, to musimy zdobyć umiejętność zadawania odpowiednich do sytuacji pytań. Dowiedzieć się, jakie pytania są stosowane w komunikacji interpersonalnej, aby ta […]

Raport i odzwierciedlenie, czyli jak budować relacje z rozmówcą

Raport jest jednym z najważniejszych narzędzi w skutecznej komunikacji i wywieraniu wpływu. Dlaczego to narzędzie jest tak skuteczne? Bo wykorzystuje bardzo silną regułę psychologiczną, tzw. zasadę lubienia i sympatii, która mówi, że lubimy ludzi podobnych do nas. I nie chodzi tu tylko o podobieństwo fizyczne, ale też mających podobne poglądy, przeżycia, czy podobnie się zachowujących. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.