...

Techniki walki wręcz polskich komandosów

O czym przeczytasz w tym artykule? O tym, czym są systemy combat. Jaki system walki wręcz stosowali polscy komandosi w czasie II Wojny Światowej. Poznasz 7 książek o fundamentalnym znaczeniu dla  systemów combat!

Najskuteczniejsze techniki samoobrony

Najskuteczniejsze techniki samoobrony. Techniki proste i oparte na naturalnych odruchach. Że mało efektowne? Ale efektywne! Że chamskie i brutalne? Ale skuteczne! Przerażająco skuteczne! 5 technik samoobrony, które mogą ocalić Ci życie w sytuacji zagrożenia.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.