...

Habituacja – co to jest i jak działa?

Habituacja – co to jest i jak działa
Habituacja co to jest? Jak działa? Istota habituacji jako zjawiska polega na stopniowym zaniku reakcji na powtarzające się bodźce zewnętrzne. Bodźce te stają się obojętne. Zjawisko habituacji nie ogranicza się tylko do reakcji czysto biologicznych, ale odnosi się również do wielu sytuacji społecznych.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.