...

Reguła KISS – co to jest i jak można ją wykorzystać?

Reguła KISS została sformułowana w połowie ubiegłego wieku, w środowisku amerykańskich inżynierów wojskowych. Słowo KISS (ang. pocałunek), jest akronimem angielskich słów: Keep it simple stupid. W tłumaczeniu na język Mickiewicza i Kochanowskiego znaczy to tyle, co: Zrób to prosto idioto. Sednem tej reguły było i nadal jest, założenie, że wszelkiego rodzaju urządzenia projektowane dla wojska (w tym samoloty, […]

Jak zwerbować szpiega, czyli werbunek w pigułce

Już Sun Tzu w swoim dziele Sztuka wojny, pisał: Mądrzy władcy i przebiegli dowódcy pokonują przeciwników i dokonują wybitnych czynów, ponieważ z wyprzedzeniem zdobywają wiedzę o wrogu. Takiej wiedzy nie uzyskuje się od zjaw ani duchów, […] zdobywa się ją wyłącznie od ludzi, ponieważ jest to wiedza o rzeczywistej sytuacji nieprzyjaciela. […] Nie ma krajów, […]

36 forteli – czyli chińska sztuka podstępu

Kiedy powstało dzieło Trzydzieści sześć forteli? Któż to wie! Jego początki są owiane mgłą tajemnicy. Najczęściej przyjmuje się, że autorem był bezimienny uczony, który u schyłku dynastii Ming zebrał w jedno miejsce wiele wcześniej znanych chińskich koncepcji taktycznych i strategicznych. Początkowo pozycja ta, odnosiła się głównie do działań militarnych, z czasem, przenikając do innych sfer […]

Habituacja – co to jest i jak działa?

Habituacja co to jest? Jak działa? Istota habituacji jako zjawiska polega na stopniowym zaniku reakcji na powtarzające się bodźce zewnętrzne. Bodźce te stają się obojętne. Zjawisko habituacji nie ogranicza się tylko do reakcji czysto biologicznych, ale odnosi się również do wielu sytuacji społecznych.

Techniki walki wręcz polskich komandosów

O czym przeczytasz w tym artykule? O tym, czym są systemy combat. Jaki system walki wręcz stosowali polscy komandosi w czasie II Wojny Światowej. Poznasz 7 książek o fundamentalnym znaczeniu dla  systemów combat!

Tabletki na judo – oldschoolo’wa historia

Jest taka stara historia, znana już chyba tylko weteranom jednostek specjalnych Ludowego Wojska Polskiego. Zdarzenie to miało miejsce gdzieś na przełomie lat 70-tych i 80-tych. LWP w tamtych latach dość regularnie organizowało manewry na olbrzymią, nie spotykaną dziś skalę.

Półkule mózgowe – lewa analityczna, prawa kreatywna?

Czy nasze półkule mózgowe myślą inaczej? Nasz mózg składa się z dwóch części zwanych półkulami. Przyjęło się, że każda z nich jest odpowiedzialna za inne funkcje. Tak więc lewa półkula to: analityczne myślenie, logika, matematyka, lingwistyka, nauka, szczegóły. Prawa z kolei to: holistyka, intuicja, kreatywność, sztuka, muzyka, obrazy, kolory, przestrzeń. Często sami utwierdzamy się w […]

Nigeryjski przekręt wnukiem hiszpańskiego więźnia?

Jak działa nigeryjski przekręt, zwany też oszustwem 419 (od numeru artykułu w kodeksie karnym Nigerii, który dotyczy tego przestępstwa)? Co ma wspólnego oszustwo bardzo popularne w XVIII i XIX wieku z internetem? Czy genezy nigeryjskiego przekrętu można szukać w czasach, gdy nikomu nawet się nie śniło, że coś takiego jak komputer będzie kiedykolwiek istniało? Czy […]

Czy bojowe systemy walki wręcz powstały współcześnie?

Od kilkudziesięciu lat powstają różne systemy walki wręcz na potrzeby wojska i policji. Często są one określane jako tzn. systemy combat, co ma podkreślić ich wyjątkową skuteczność w realnej walce. Twórcy tych systemów argumentują konieczność ich powstania tym, że współczesne sztuki i sporty walki są pozbawione najbardziej brutalnych i destrukcyjnych, a co za tym idzie […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.