...

Kto pyta, nie błądzi — pytania stosowane w komunikacji interpersonalnej

Proces komunikacji interpersonalnej, w ogromnym stopniu składa się z wymiany informacji między stronami, biorącymi w nim udział. Jeśli chcemy uzyskać jakieś konkretne informacje od partnera rozmowy, zwrócić mu uwagę na określone kwestie, potrzeby czy dążenia, to musimy zdobyć umiejętność zadawania odpowiednich do sytuacji pytań. Dowiedzieć się, jakie pytania są stosowane w komunikacji interpersonalnej, aby ta była efektywna.

Czemu służy zadawanie pytań w trakcie rozmowy?

 • pozyskiwaniu nowych informacji,
 • przejmowaniu inicjatywy w rozmowie,
 • ukierunkowaniu rozmowy,
 • budowaniu relacji z rozmówcą,
 • podtrzymywaniu rozmowy,
 • eliminowaniu nieporozumień i niejasności.

Kurs Sztuka efektywnej komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym

Pytania stosowane w komunikacji – Pytania otwarte

Odnoszą się do sądów, opinii, poglądów i preferencji rozmówcy. Umożliwiają osobie pytanej udzielenie dowolnej odpowiedzi. Pozwalają rozmowie toczyć się w dowolnym kierunku. Służą pozyskiwaniu nowych informacji. Nie sugerują pytanemu odpowiedzi. Nie można, na nie odpowiedzieć tak lub nie. Skłaniają do rozbudowanych wypowiedzi. Najczęściej zaczynają się od partykuły, np.: Kto…?, Gdzie…?, Kiedy…?, Dlaczego…?, Jak…?, Po co…? itp.

Jaką rolę w rozmowie odgrywają pytania otwarte?

Pomagają w nawiązaniu kontaktu z rozmówcą. Bardzo często rozmowa zaczyna się właśnie od pytań otwartych, co daje możliwość lepszego poznania osoby, z którą rozmawiamy. Dowiedzenia się jakie wartości, poglądy i oczekiwania ma partner rozmowy. Pytania otwarte pozwalają rozmówcy otworzyć się, wypowiedzieć i zaistnieć jako aktywna strona w rozmowie.

Pytania otwarte — przykłady:

 • Co robisz w wolnym czasie?
 • Jak spędziłeś wakacje?
 • Dlaczego tego nie zrobiłeś?
 • Jakie są Twoje propozycje?

Pytania stosowane w komunikacji – Pytania zamknięte

Na pytania zamknięte można najczęściej udzielić krótkiej, jasnej i jednoznacznej odpowiedzi: tak lub nie. Odpowiedzi na pytania zamknięte zawierają tylko informację, o którą pytano. Celem pytającego, zadającego pytanie zamknięte, jest uzyskanie potwierdzenia, zaprzeczenia lub dokonania wyboru przez osobę pytaną. Pytania takie, ograniczają ilość możliwych odpowiedzi. Pozwalają skierować rozmowę na wybrany temat i przejąć inicjatywę w rozmowie. Jednak należy je stosować z umiarem, szczególnie na początku rozmowy, aby rozmówca nie poczuł się nimi przytłoczony i nie odniósł wrażenia, że jest przesłuchiwany.

Jaką rolę w rozmowie odgrywają pytania zamknięte?

Pytania zamknięte nadają się idealnie do tego, żeby ułatwić rozmówcy podjęcie decyzji lub dokonania wyboru, zakończyć jakiś wątek rozmowy lub ją podsumować. Uzyskać jednoznaczną deklarację partnera rozmowy, taktownie mu przerwać zbyt długą wypowiedź, wyeliminować niejasności, uzyskać potwierdzenie w konkretnej kwestii.

Pytania zamknięte — przykłady:

 • Czy Pan się z tym zgadza?
 • Woli Pani to czy tamto?
 • Jaki termin proponuje Państwa firma?
 • Czy może to Pan potwierdzić?
 • Możemy uznać tę sprawę za wyjaśnioną?
 • Czy to się zgadza z Pańskimi oczekiwaniami?

Pytania stosowane w komunikacji – Pytania sugerujące

Pytania tego typu być zarówno pytaniami otwartymi, jak i pytaniami zamkniętymi. Są wyraźnie ukierunkowane, a ich celem jest sterowanie rozmową i uwagą rozmówcy zgodnie z zamiarami zadającego pytanie. Pytania te podsuwają rozmówcy odpowiedź. Najczęściej mają formę: Zgodzi się Pan, że…?, Czy też Pani tak uważa?, To chyba oczywiste, prawda?

Jaką rolę w rozmowie odgrywają pytania sugerujące?

Pytania sugerujące należy stosować z wielką ostrożnością i wyjątkowym taktem. Zbyt wiele pytań sugerujących lub ich zbytnia bezpośredniość może sprawić, że rozmówca odniesie wrażenie manipulowania swoją osobą. Subtelnie stawiane pytania sugerujące, zgodne z kontekstem rozmowy i tokiem rozumowania partnera rozmowy, mogą mu pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji i utwierdzić w jej słuszności.

Pytania sugerujące — przykłady:

 • Czy też Pan tak uważa?
 • A gdyby Pani miała taką możliwość, to chyba by Pani postąpiła tak samo?
 • Jak się Pan czuje po tygodniu ciężkiej pracy?
 • Oczywiście zgodzi się Pani ze mną w tej sprawie. Prawda?

O czym warto pamiętać, zadając pytanie w rozmowie?

 • zadajemy jedno pytanie na raz, a po jego zadaniu dobrze jest dać rozmówcy czas do namysłu i na udzielenie odpowiedzi. Zbyt dużo pytań jedno po drugim powoduje dezorientację osoby, z którą rozmawiamy oraz sprawia, że udziela ona nieprecyzyjnych odpowiedzi,
 • mowa ciała zadającego pytanie powinna być z nim spójna,
 • stosujemy różne rodzaje pytań, w zależności od etapu rozmowy i tego, co chcemy dzięki nim uzyskać od rozmówcy,
 • uważnie słuchamy odpowiedzi rozmówcy, a kolejne pytania formułujemy na ich podstawie,
 • pytania powinny być krótkie, jasne i jednoznaczne. Unikamy długich, zawiłych i skomplikowanych sformułowań.

 

Mam nadzieję, że wpis ten był ciekawy i przydatny. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, napisz w komentarzu. Wesprzyj działalność Tips and Tricks i postaw kawę na buycoffee.to! Z góry dziękuję.

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.