...
pierwsza pomoc pozycja boczna bezpieczna

Pozycja bezpieczna — krok po kroku

Co zrobić, jeśli mamy do czynienia z osobą nieprzytomną? Jeśli osoba ta, nie brała udziały w wypadku komunikacyjnym lub nie spadła z dużej wysokości, a tym samym nie ma podejrzenia urazu kręgosłupa, to pierwszym krokiem jest udrożnienie jej dróg oddechowych. W jaki sposób? Odchylając jej głowę do tyłu. Następnie oceniamy oddech, zbliżając swoje ucho do twarzy poszkodowanego i przez około 10 sekund obserwujemy, czy osoba ta oddycha. Używamy do tego trzech zmysłów:

 • wzroku — obserwujemy, czy unosi się klatka piersiowa osoby nieprzytomnej,
 • słuchu — czy słyszymy oddech,
 • dotyku — czy wyczuwamy oddech na swoim policzku.

W ciągu tych 10 sekund powinniśmy zaobserwować 2-3 oddechy. Gdy nie stwierdzimy prawidłowego oddychania, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeśli jednak uznamy, że poszkodowany oddycha prawidłowo, to układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Pozycja boczna bezpieczna — krok po kroku

 • zdejmij okulary, jeśli poszkodowany je posiada. Połóż je obok poszkodowanego, w widocznym miejscu,
 • rękę bliższą ułóż obok głowy poszkodowanego, zgiętą w łokciu pod kątem prostym, z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną do góry (jak w szkole przy próbie zgłoszenia się do odpowiedzi),
 • chwyć dalszą rękę poszkodowanego za nadgarstek i przyłóż grzbiet dłoni do jego policzka po swojej stronie,
 • nogę dalszą złap powyżej kolana i zegnij ją, nie odrywając stopy od podłoża,
 • pociągnij za kolano tak, aby obrócić poszkodowanego w swoją stronę,
 • podciągnij nogę w taki sposób, by kolano i biodro były zgięte pod kątem prostym,
 • udrożnij jeszcze raz drogi oddechowe i sprawdź, czy poszkodowany nadal prawidłowo oddycha,
 • sprawdzaj oddech co 1 minutę, jeśli ustanie, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • po 30 minutach ułóż poszkodowanego na drugim boku.

W pozycji bocznej bezpiecznej układamy poszkodowanego również po udanej do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gdy zostanie przywrócony prawidłowy oddech. Jeśli mamy taką możliwość, to okrywamy poszkodowanego (np. kocem), aby nie doszło do wychłodzenia organizmu.

 

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.