...

Pozycja bezpieczna — krok po kroku

Co zrobić, jeśli mamy do czynienia z osobą nieprzytomną? Jeśli osoba ta, nie brała udziały w wypadku komunikacyjnym lub nie spadła z dużej wysokości, a tym samym nie ma podejrzenia urazu kręgosłupa, to pierwszym krokiem jest udrożnienie jej dróg oddechowych. W jaki sposób? Odchylając jej głowę do tyłu. Następnie oceniamy oddech, zbliżając swoje ucho do twarzy poszkodowanego i przez około 10 sekund obserwujemy, czy osoba ta oddycha. Używamy do tego trzech zmysłów:

 • wzroku — obserwujemy, czy unosi się klatka piersiowa osoby nieprzytomnej,
 • słuchu — czy słyszymy oddech,
 • dotyku — czy wyczuwamy oddech na swoim policzku.

W ciągu tych 10 sekund powinniśmy zaobserwować 2-3 oddechy. Gdy nie stwierdzimy prawidłowego oddychania, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeśli jednak uznamy, że poszkodowany oddycha prawidłowo, to układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Pozycja boczna bezpieczna — krok po kroku

 • zdejmij okulary, jeśli poszkodowany je posiada. Połóż je obok poszkodowanego, w widocznym miejscu,
 • rękę bliższą ułóż obok głowy poszkodowanego, zgiętą w łokciu pod kątem prostym, z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną do góry (jak w szkole przy próbie zgłoszenia się do odpowiedzi),
 • chwyć dalszą rękę poszkodowanego za nadgarstek i przyłóż grzbiet dłoni do jego policzka po swojej stronie,
 • nogę dalszą złap powyżej kolana i zegnij ją, nie odrywając stopy od podłoża,
 • pociągnij za kolano tak, aby obrócić poszkodowanego w swoją stronę,
 • podciągnij nogę w taki sposób, by kolano i biodro były zgięte pod kątem prostym,
 • udrożnij jeszcze raz drogi oddechowe i sprawdź, czy poszkodowany nadal prawidłowo oddycha,
 • sprawdzaj oddech co 1 minutę, jeśli ustanie, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • po 30 minutach ułóż poszkodowanego na drugim boku.

W pozycji bocznej bezpiecznej układamy poszkodowanego również po udanej do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gdy zostanie przywrócony prawidłowy oddech. Jeśli mamy taką możliwość, to okrywamy poszkodowanego (np. kocem), aby nie doszło do wychłodzenia organizmu.

 

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.