...

Pozycja bezpieczna — krok po kroku

Co zrobić, jeśli mamy do czynienia z osobą nieprzytomną? Udrożnić jej drogi oddechowe. Następnie ocenić oddech. Jeśli uznamy, że poszkodowany oddycha prawidłowo, to układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Tabletki na judo – oldschoolo’wa historia

Jest taka stara historia, znana już chyba tylko weteranom jednostek specjalnych Ludowego Wojska Polskiego. Zdarzenie to miało miejsce gdzieś na przełomie lat 70-tych i 80-tych. LWP w tamtych latach dość regularnie organizowało manewry na olbrzymią, nie spotykaną dziś skalę.

Jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy?

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), to sytuacja, gdy serce człowieka przestaje bić, a krew przestaje krążyć i dostarczać do mózgu tlen. Po 4-5 minutach od ustania pracy serca, w mózgu następują nieodwracalne zmiany. Warto więc znać podstawy udzielania pierwszej pomocy.

Punkty witalne (wrażliwe) w samoobronie

Ciało ludzkie jest bardzo odporne na uderzenia. Niełatwo jest powstrzymać napastnika, kiedy działa on pod wpływem adrenaliny, która powoduje, że nie odczuwa bólu. Efektywnym rozwiązaniem jest atak na jego tzw. punkty witalne.

Mnemotechnika co to jest?

Mnemotechniki – co to jest? Jak działają? Do czego można je wykorzystać? Czy są skuteczne? Czy warto poświęcić czas na ich poznanie i doskonalenie? Jak najbardziej warto! To wspaniałe narzędzia.

Jak szybko i skutecznie notować?

Jak szybko i skutecznie notować? W jaki sposób robić dobre notatki? Jak notować, aby Twoje notatki były przejrzyste, a informacje w nich zawarte łatwe do przyswojenia? Tego dowiesz się w tym krótkim artykule. Jak szybko i skutecznie notować? Notatki są nierozerwalną częścią procesu uczenia. Bez nich, proces ten byłby niemożliwy, a przynajmniej bardzo utrudniony. Kompletne, […]

Jak uczyć się szybko i skutecznie. Efektywna nauka – abc.

Czego możesz dowiedzieć się z tego artykułu? Jak uczyć się szybko i skutecznie. Dowiesz się, jak sprawić, by uczenie się było przyjemne i skuteczne. Poznasz najciekawsze zasady i prawa rządzące procesem uczenia się, które pozwolą Ci zwiększyć Twoją efektywność przyswajania informacji nawet o 200 – 300%. Metody tutaj opisane w większości działają od razu, jednak […]

Jak efektywnie czytać i wyciskać z czytanego tekstu maksimum informacji?

Czytanie, podobnie jak notowanie, jest nierozerwalną częścią procesu nauki. Jest umiejętnością o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Sama umiejętność czytania to jednak nie wszystko, trzeba umieć czytać efektywnie, ze zrozumieniem. Wyciskać z czytanego tekstu maksimum informacji, tak aby nie było potrzeby powtórnego czytania. Jak efektywnie czytać? Aby efektywnie czytać, należy: określić dokładny cel […]

Kto pyta, nie błądzi — pytania stosowane w komunikacji interpersonalnej

Proces komunikacji interpersonalnej, w ogromnym stopniu składa się z wymiany informacji między stronami, biorącymi w nim udział. Jeśli chcemy uzyskać jakieś konkretne informacje od partnera rozmowy, zwrócić mu uwagę na określone kwestie, potrzeby czy dążenia, to musimy zdobyć umiejętność zadawania odpowiednich do sytuacji pytań. Dowiedzieć się, jakie pytania są stosowane w komunikacji interpersonalnej, aby ta […]

Gaz pieprzowy w samoobronie — skuteczność czy iluzja?

Czy gaz pieprzowy jest legalny? Gaz pieprzowy to legalne, dozwolone przez polskie prawo, substancje drażniące stosowane w samoobronie. Najważniejszym składnikiem gazu pieprzowego jest OC — Oleoresin Capsicum. Jest to substancja pochodzenia roślinnego, która w kontakcie ze skórą lub błonami śluzowymi wywołuje ostrą rekcję zbliżoną do alergicznej. Objawami są: silne pieczenie, ograniczenie możliwości złapania oddechu i […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.