...

Najskuteczniejsze techniki samoobrony

Najskuteczniejsze techniki samoobrony. Techniki proste i oparte na naturalnych odruchach. Że mało efektowne? Ale efektywne! Że chamskie i brutalne? Ale skuteczne! Przerażająco skuteczne! 5 technik samoobrony, które mogą ocalić Ci życie w sytuacji zagrożenia.

Pałka teleskopowa w praktyce

Pałka teleskopowa, nazywana też baton (ang. expandable baton), jest uważana za jedno z najskuteczniejszych, jeśli nie najskuteczniejsze, legalnie dostępne narzędzie do samoobrony. Legalnie dostępne, to znaczy takie, na którego zakup i posiadanie niepotrzebne jest żadne pozwolenie.

Jak bronić się przed atakiem nożem?

Jak więc bronić się przed atakiem nożem? Jak się zachować w sytuacji starcia z osobą uzbrojoną w nóż? Czy jest w ogóle możliwe, aby skutecznie obronić się przed nożownikiem? Nie ma na to łatwej i prostej odpowiedzi, a wiele zależy od kontekstu sytuacji.

Jak skutecznie wydawać polecania?

Czasami gdy wydajemy komuś polecenie, to mamy nieodparte wrażenie, że mówimy jedno, a osoba, do której się zwracamy, słyszy zupełnie coś innego. Wiedza, jak skutecznie i efektywnie wydawać polecenia, jest więc bardzo cenna. Jak więc skutecznie wydawać polecenia?

Jak asertywnie odmawiać?

Jak asertywnie odmawiać? Jak odmówić komuś tak, aby samemu nie mieć poczucia winny i jednocześnie nie zrazić do siebie osoby, której odmawiamy?

Jak postępować na miejscu wypadku drogowego?

Czy wiesz, jak postępować na miejscu wypadku drogowego? Jaka powinna być kolejność czynności, gdy jesteś świadkiem kolizji drogowej? Co należy zrobić w pierwszej kolejności, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a przede wszystkim jak najlepiej pomóc poszkodowanym?

Pozycja bezpieczna — krok po kroku

Co zrobić, jeśli mamy do czynienia z osobą nieprzytomną? Udrożnić jej drogi oddechowe. Następnie ocenić oddech. Jeśli uznamy, że poszkodowany oddycha prawidłowo, to układamy go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.