...
Kastet - co to jest?

Kastet – co to jest?

Kastet (szpadryna) – to broń obuchowa miażdżąca, stosowana w walce wręcz. Kastet najczęściej jest odlewany z metalu (głównie ze stali lub aluminium), ma formę zespolonych ze sobą pierścieni zakładanych na palce. Jego zadaniem jest zwiększenie siły ciosu pięścią. Dzięki stosunkowo małej powierzchni, która ma kontakt z celem przy uderzeniu, powoduje bardzo poważne obrażenia. Silny cios ręką uzbrojoną w kastet zadany w głowę, może spowodować śmierć uderzonej osoby. Zyskał bardzo złą sławę, głównie ze względu, na popularność w środowiskach przestępczych i użycie w bójkach ulicznych.

Kastet zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, nosi znamiona broni białej i należy mieć stosowne zezwolenie na jego posiadanie. Polskie prawo karne traktuje kastet, jako tak zwane niebezpieczne narzędzie, a za bójkę z użyciem niebezpiecznego narzędzia, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. I nie ma tu wielkiego znaczenia, kto atakował, a kto się bronił.

Hydrant jako kastet
Tzw. hydrant jako substytut kastetu

Hydrant jako kastet

Tzw. hydrant to nic innego, jak pokrętło od zaworu hydraulicznego. Ze względu na kształt, wagę i materiał, z którego jest wykonywany, często wykorzystywany jako substytut kastetu. Ma jeszcze jedną, niewątpliwą zaletę. Jest, można by powiedzieć, przedmiotem podwójnego zastosowania. Pierwsze, właściwe – to hydraulika, drugie (pochodne) – to właśnie użycie jako kastetu. O ile posiadanie, nazwijmy to, kastetu właściwego (tzn. przedmiotu wykonanego z zamysłem jako kastet) jest samo w sobie karalne, to posiadanie pokrętła od zaworu już nie, bo trzeba by wtedy zamknąć wszystkich hydraulików w Polsce. Co innego już, użycie takiego hydrantu w walce na ulicy. Sąd najprawdopodobniej, i tak zakwalifikuje to jako użycie niebezpiecznego narzędzia. I trzeba mieć tego świadomość, i odpowiedzialności karnej, jaka się z tym wiąże również. Zahaczyliśmy tutaj przy okazji o broń improwizowaną, ale to już zupełnie inna historia.

I jeszcze mała dygresja, żeby znacząco zwiększyć siłę ciosu, nie koniecznie trzeba stosować kastet lub jego substytut w postaci tzw. hydrantu. Wystarczy zacisnąć w dłoni jakiś twardy przedmiot, chociażby zapalniczkę.

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.