...
jak zrobić dobre pierwsze wrażenie

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Mamy na to dosłownie kilkadziesiąt sekund, przyjmuje się, że od 3 do 30. A co najważniejsze, pierwsze wrażenie nie jest tak łatwo późnej zmienić, szczególnie jeśli nie było najlepsze. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić, aby ludzie od razu uznali nas za sympatycznych, uczciwych i godnych zaufania. Nie ma co prawda złotego środka, który zapewnia to w 100%, ale przestrzeganie pewnych zasad bardzo pomoże osiągnąć zamierzony cel.

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie – krok po kroku

Powitanie

 • uścisk dłoni. Nie powinien być zbyt słaby, na tzw. martwego śledzia, bo może być to odebrane jako brak autorytetu, ani zbyt mocny, bo to z kolei może kojarzyć się z agresją. Powinien być solidny, ale z wyczuciem, szczególnie jeśli witamy się z kobietą. Podczas potrząsania czyjąś dłonią, dobrze jest powiedzieć: „Miło Pana/Panią poznać”. Jeśli jeszcze znamy imię nowo poznanej osoby, to tym bardziej trzeba je wpleść w powitanie, np. „Miło Panią poznać Pani Izabelo”. Warto przed wejściem na ważne spotkanie, upewnić się, że nasza dłoń jest sucha i ciepła.
 • uśmiech, pogodny i naturalny.
 • kontakt wzrokowy. Unikanie kontaktu wzrokowego kojarzy się z brakiem szczerości, pewności siebie i zainteresowania drugą osobą. Utrzymanie kontaktu wzrokowego nie oznacza obsesyjnego wpatrywania się w drugą osobę, bo to może przynieść odwrotny skutek od oczekiwanego, może peszyć i onieśmielać rozmówcę. Należy to robić z rozsądkiem, co jakiś czas pozwolić sobie na małą, kilku sekundową, przerwę w kontakcie wzrokowym.
 • schludny wygląd zewnętrzny, ubiór dostosowany do sytuacji.

Postawa

Mowa ciała jest jednym z najważniejszych elementów, które mają wpływ na pierwsze wrażenie. Koniecznie trzeba mieć tego świadomość i kontrolować swoją postawę.

 • nie wolno: garbić się, splatać dłoni, krzyżować rąk na klatce piersiowej, zasłaniać ust. Nowo poznana osoba może odczytać takie gesty jako wyraz wrogości, strachu, braku szczerości, bądź niskiego poczucia własnej wartości.
 • najlepiej jest zachowywać się naturalnie, zachowując przy tym otwartą postawę. Stosować otwarte, miękkie, poziome gesty. Stać pewnie, prosto, ręce trzymać luźno wzdłuż ciała.
 • mówić wyraźnie, zdecydowanie, spokojnie i naturalnie.

Raportowanie

Przy raportowaniu wykorzystujemy bardzo silną zasadę psychologiczną, tzw. regułę lubienia i sympatii, która mówi, że lubimy ludzi podobnych do nas. I nie tylko podobnych fizycznie, ale też mających podobne poglądy, przeżycia czy zachowujących się podobnie. W raportowaniu można wyróżnić dwa poziomy:

 • znalezienie wspólnego elementu, który nas łączy. Mogą to być podobne przeżycia, poglądy czy wspólne hobby. Warto od samego początku rozmowy poszukać takiego punktu zaczepienia, a po jego znalezieniu, wpleść go delikatnie w rozmowę.
 • dostosowanie się do rozmówcy na poziomie komunikacji niewerbalnej, tzn. pod względem tempa mówienia, gestów, mimiki itd. Oczywiście również tutaj wskazany jest umiar, czyli subtelne naśladowanie.

Umiejętne słuchanie (aktywny słuchacz)

 • wykazać realne zainteresowanie rozmówcą i tym, co mówi,
 • wciągnąć go w rozmowę,
 • nie przerywać mu,
 • od czasu do czasu zadawać pytania podtrzymujące rozmowę.

Dystans fizyczny

 • utrzymywać bliski, bezpośredni kontakt z rozmówcą.
 • nie podchodzić jednak za blisko, aby nie naruszyć tzw. strefy intymnej (wynoszącej około 0,5m).

Kurs Jak budować wizerunek - skuteczne techniki autoprezentacji

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.