...

Jak skutecznie wydawać polecania?

Czasami gdy wydajemy komuś polecenie, to mamy nieodparte wrażenie, że mówimy jedno, a osoba, do której się zwracamy, słyszy zupełnie coś innego. Wiedza, jak skutecznie i efektywnie wydawać polecenia, jest więc bardzo cenna. Jak więc skutecznie wydawać polecenia?

Czasami gdy wydajemy komuś polecenie, to mamy nieodparte wrażenie, że mówimy jedno, a osoba, do której się zwracamy, słyszy zupełnie coś innego. Prowadzi to często do nieporozumień i konfliktów, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym czy rodzinnym. Wiedza, jak skutecznie i efektywnie wydawać polecenia, jest więc bardzo cenna. Jak skutecznie wydawać polecenia? Trzeba koniecznie przyswoić sobie elementy, jakie powinno zawierać asertywne polecenie i wykorzystywać je w praktyce.

Kurs Asertywność w zarządzaniu - techniki i strategie dla menedżerów

Jak skutecznie wydawać polecania – cztery podstawowe elementy:

  • Akcentujemy, kto jest nadawcą polecenia.
  • Zwracamy się bezpośrednio do odbiorcy polecenia.
  • Wyjaśniamy precyzyjnie, czego ono dotyczy.
  • Wyznaczmy, kiedy ma zostać wykonane.

Czy wymienione wyżej elementy asertywnego polecenia to złoty środek, który działa zawsze i na każdego? Niestety nie, bo w realnym życiu nie ma takich złotych, idealnych i cudownych, środków. Jednak stosowanie tych czterech elementów w praktyce, wydatnie zwiększa efektywność wydawanych poleceń i zapobiega nieporozumieniom, które wokół nich mogłyby narosnąć. Dobrze jest też wiedzieć, jak asertywnie odmawiać, bo obie kwestie, tzn. skuteczne wydawanie poleceń i asertywna odmowa, często się ze sobą wiążą. Takie życie…

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.