...
jak skutecznie wydawać polecenia

Jak skutecznie wydawać polecania?

Czasami gdy wydajemy komuś polecenie, to mamy nieodparte wrażenie, że mówimy jedno, a osoba, do której się zwracamy, słyszy zupełnie coś innego. Prowadzi to często do nieporozumień i konfliktów, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym czy rodzinnym. Wiedza, jak skutecznie i efektywnie wydawać polecenia, jest więc bardzo cenna. Jak skutecznie wydawać polecenia? Trzeba koniecznie przyswoić sobie elementy, jakie powinno zawierać asertywne polecenie i wykorzystywać je w praktyce.

Jak skutecznie wydawać polecania – cztery podstawowe elementy:

  • Akcentujemy, kto jest nadawcą polecenia.
  • Zwracamy się bezpośrednio do odbiorcy polecenia.
  • Wyjaśniamy precyzyjnie, czego ono dotyczy.
  • Wyznaczmy, kiedy ma zostać wykonane.

Czy wymienione wyżej elementy asertywnego polecenia to złoty środek, który działa zawsze i na każdego? Niestety nie, bo w realnym życiu nie ma takich złotych, idealnych i cudownych, środków. Jednak stosowanie tych czterech elementów w praktyce, wydatnie zwiększa efektywność wydawanych poleceń i zapobiega nieporozumieniom, które wokół nich mogłyby narosnąć. Dobrze jest też wiedzieć, jak asertywnie odmawiać, bo obie kwestie, tzn. skuteczne wydawanie poleceń i asertywna odmowa, często się ze sobą wiążą. Takie życie…

Kurs Asertywność w zarządzaniu - techniki i strategie dla menedżerów

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.