...
jak asertywnie odmawiać

Jak asertywnie odmawiać?

Jak asertywnie odmawiać? Jak odmówić komuś tak, aby samemu nie mieć poczucia winny i jednocześnie nie zrazić do siebie osoby, której odmawiamy? Ludzie mają często kłopoty z odmawianiem innym. Boją narazić się na gniew ludzi, którym odmawiają. Czasami samo słowo „nie” kojarzy im się z uczuciem dużego dyskomfortu i dlatego unikają jego używania w relacjach z otoczeniem. Pamiętać jednak należy, że konsekwencją ulegania innym w każdej sytuacji jest ryzyko, że będziemy permanentnie wykorzystywani. To z kolei prowadzi do tego, że będziemy czuć się pokrzywdzeni, mniej wartościowi od innych, czuć do siebie żal lub złość, że nie potrafimy powiedzieć „nie”. Konsekwencją może być stres i unikanie kontaktu z ludźmi. A przecież człowiek to istota stadna i powinna funkcjonować w społeczności. Dla dobra swego i tej społeczności.

 

technika zdartej płyty
Technika zdartej płyty…

Jak asertywnie odmawiać — krok po kroku:

  • „Nie”, opis czego nie zrobimy i dlaczego (uzasadnienie naszej decyzji). Najlepiej jest, jeśli nasze uzasadnienie wynika z naszego wnętrza (np. jest dla mnie bardzo ważne..., uważam, że…, mam takie zasady… itp.) lub naszych decyzji (np. tak zdecydowałem, już zdecydowałam, że…, wybrałem takie rozwiązanie itp.)
  • Technika zdartej płyty. Jeśli namawianie trwa nadal, to powtarzamy ten sam argument. Metoda zdartej płyty polega na tym, że opieramy się o jedno, prawdziwe uzasadnienie, które powtarzamy parokrotnie. Jeśli wymyślamy ciągle nowe powody odmowy, to tracimy wiarygodność, a osoba, która nalega, zyskuje zwykle dodatkową energię do dalszego namawiania, a tym samym cała rozmowa niepotrzebnie się przedłuża.
  • Wykorzystanie tzw. komunikatów podtrzymujących relację, na przykład: Bardzo źle się czuję, gdy tak mnie naciskasz, żebym ci pomógł i pożyczył pieniądze.
  • Przywołanie zaplecza. Gdy ktoś długo wywiera na nas presję, możemy mu powiedzieć, co zrobimy, jeśli nie przestanie, czyli przywołać zaplecze — coś, co możemy zrobić, aby przerwać nieodpowiadającą nam sytuację.
  • Wykorzystanie zaplecza. Jeśli presja jest na nas nadal wywierana, to robimy to, co wcześniej zapowiedzieliśmy, czyli wykorzystujemy zaplecze.

W asertywnej odmowie warto, jest używać sformułowań typu: decyduję się, postanawiam, planuję, zamierzam, mam takie zasady, tak uważam, bo wtedy odmowa jest bardziej przekonująca. Z kolei osoba, która wykorzystuje takie sformułowania, stawia siebie w pozycji osoby stanowczej i odpowiadającej za swoje decyzje.

 

Kurs Jak być asertywnym - sztuka wyrażania własnego zdania i emocji

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.