...
jak bronić się przed agresją na drodze

Car defence, czyli jak bronić się przed agresją na drodze

Zapewne każdy z nas miał do czynienia lub przynajmniej był świadkiem konfliktowej sytuacji na drodze. Agresja między kierowcami to dzisiaj nic nadzwyczajnego. Ciekawe, że za kierownicą budzą się w człowieku najgorsze instynkty. Często z drobnych sytuacji rodzą się poważne konflikty z wielkim ładunkiem agresji. A wtedy już tylko krok do tragedii. Wszystkiego nie da się oczywiście przewidzieć i uniknąć, ale można podjąć skuteczne działania w celu zminimalizowania ryzyka zaistnienia niebezpieczeństwa. Jak w wielu innych dziedzinach życia, najważniejsza jest profilaktyka. Przestrzegając pewnych zasad, można uniknąć wielu przykrych i niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Jak bronić się przed agresją na drodze? Zapobiegać!

  • Zawsze po zajęciu miejsca w pojeździe należy zablokować drzwi od środka. Chroni to przed próbą ewentualnego wysadzenia z samochodu przez agresywnego napastnika, ale też przed zuchwałą kradzieżą np. w czasie postoju na czerwonym świetle.
  • Zwróć uwagę na miejsce i sposób parkowania. Najlepiej parkować przodem pojazdu do ulicy czy wyjazdu z parkingu, pozwala to na szybkie włączenie się do ruchu, bez zbędnych i czasochłonnych manewrów. Parkować blisko wyjścia z obiektu, do którego się udajemy, w zasięgu kamer monitoringu.
  • Zamontować w samochodzie wideorejestrator.
  • Poruszając się w ruchu ulicznym, zachować odstęp do poprzedzającego pojazdu, aby w razie potrzeby mieć miejsce na manewr np. zmianę pasa ruchu czy w razie zagrożenia na tzw. kołyskę.
  • W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej na drodze nie wchodzić w polemiki i dyskusje, bo to tylko nakręca spiralę agresji. Najlepiej nie zatrzymywać się, jeśli to nie jest konieczne. Jeśli nie możemy się oddalić, to nie otwierać drzwi i nie wysiadać z samochodu.

 

jak nie należy parkować
Jak nie należy parkować. Szewc bez butów chodzi!

 

Wymienione wyżej zasady to profilaktyka. A co kiedy już dojdzie do czynnej napaści? Na taką ewentualność najlepiej zaopatrzyć się w żel pieprzowy, który dobrze sprawdza się również w małych, zamkniętych przestrzeniach, takich jak wnętrze samochodu. Dobrym rozwiązaniem jest ukończenie kursu samoobrony, który zawiera elementy walki w samochodzie.

 

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.