...
aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie – na czym polega?

Słuchanie jest jednym z najważniejszych elementów komunikacji międzyludzkiej. Wpływa w ogromnym stopniu na nasze relacje z rodziną, otoczeniem w pracy i życiu prywatnym. Jednak często nie słuchamy tak dobrze, jak moglibyśmy to robić, a czasami jak powinniśmy to robić. Wielokrotnie uważamy, że słuchamy drugiej osoby, ale tak naprawdę nie skupiamy uwagi, ani na niej, ani na tym, co ona mówi. Prowadzi to do nieporozumień i utrudnia skuteczną komunikację interpersonalną. Rozwiązaniem jest tzw. aktywne słuchanie, czyli takie, gdzie poświęcamy osobie, z którą rozmawiamy pełnię swojej uwagi i staramy się wyeliminować wszelkie bariery komunikacyjne.

Aktywne słuchanie — cechy aktywnego słuchacza

  • Selektywność, czyli umiejętność oddzielenia tego, co słyszymy od własnej interpretacji.
  • Obiektywizm, oddzielenia tego, co myślimy o danej osobie od tego, co ona chce nam przekazać.
  • Umiejętność stworzenie atmosfery aprobaty i zrozumienia dla mówiącego, dawanie mu sygnałów wyrażających zainteresowanie i chęć słuchania, np. potakiwanie głową, utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
  • Cierpliwość, umiejętność powstrzymania się od natychmiastowej reakcji na słowa mówiącego i wysłuchanie go do końca, bez przerywania i wchodzenia w słowo.
  • Uwaga, powstrzymanie się od ulegania pobocznym skojarzeniom z tym, co słyszymy, błądzenia myślami wokół tematu rozmowy, uzupełniania luk w tym, co słyszymy swoimi domysłami.
  • Dociekliwość, czyli konieczność zadawania pytań, które mają na celu wyjaśnienie zaistniałych niejasności.

Aktywne słuchanie — parafraza

W trakcie rozmowy bardzo łatwo może dojść do nieporozumień, jeśli nie sprawdzamy, czy dobrze odczytujemy to, co mówi nasz partner. Bardzo dobrym sposobem na upewnienie się, jakie intencje ma nasz rozmówca, jest parafraza. Polega ona na powiedzeniu własnymi słowami tego, co naszym zdaniem powiedziała osoba, z którą rozmawiamy. Z tym że parafraza nie jest powtórzeniem słowo w słowo tego, co powiedział nasz rozmówca. Parafrazowanie nie polega więc na powtarzaniu ani na interpretowaniu wypowiedzi rozmówcy.

Parafraza powinna mieć formę pytania, np.:

  • Czy dobrze Cię zrozumiałem…
  • Czy chcesz mi powiedzieć, że…
  • Nie jestem pewien, czy dobrze Cię rozumiem. Czy chcesz mi powiedzieć, że…
  • Z tego, co mówisz, rozumiem, że…

Parafraza pozwala właściwie zrozumieć intencje naszego rozmówcy i treści tego, co chce on nam powiedzieć. Zmusza nas do uważnego słuchania i koncentrowania się na tym, co mówi on do nas. Jednocześnie pozwala okazać mu zainteresowanie i szacunek.

Kurs Sztuka efektywnej komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym

Źródło:

Bożydar L. J. Kaczmarek, Misterne gry w komunikację.

Foto: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.